|Rólunk

Küldetésünk

Küldetésünk, hogy a leghatékonyabb oktatási módszerek alkalmazásával, inspiráló és barátságos környezetben készítsük fel a tanulókat a kitűzött tanulmányi céljaik elérésére.

Filozófiánk

Hiszünk abban, hogy minden tanulóban megvan a potenciális lehetőség arra, hogy elérje teljesítőképessége maximumát.
Mi arra inspiráljuk és abban segítjük őket, hogy tanulmányaik során a kitűzött céljaikat el is érjék.

Módszerünk

Célorientált oktatás:

  • A beiratkozáskor az elérendő tanulmányi cél kitűzése: Évvégi érdemjegy, érettségi/felvételi, nyelvvizsga.
  • Ütemterv összeállítása: A kitűzött cél, a tanuló tudásszintje, a heti óraszám és a felkészülés időtartamának figyelembe vételével.
  • Folyamatos mérés: Az előrehaladást tesztekkel és szóbeli kikérdezéssel folyamatosan mérjük, és százalékosan meghatározzuk. Az időközi eredményekről tájékoztatást adunk.

Szolgáltatásunk egy komplex oktatás-támogató program, melynek 3 területe:

  • Tutorálás:
    A tárgyi anyag elsajátítását és a tudás elmélyítését szolgáló egyéni oktatás, melyet személyre szabott ütemterv alapján végzünk.
  • Academic Coaching:
    Tanulási készségfejlesztés, melyet az anyag oktatása során alkalmazunk. Tehát nálunk ez nem külön foglalkozás, hanem maga az oktatási technika. Ezzel a figyelem-összpontosító készséget, a komlex, elemző, kreatív gondolkodást javítjuk (logikai gondolkodás, tartós figyelem, lényegkiemelés, időgazdálkodás, felelési-, vizsgázási-rutin).
  • Mentorálás:
    Tanácsokkal segítjük tanulóinkat a tanulási stratégiák kialakításában, valamint a továbbtanulásnál segítséget adunk a felsőoktatási intézmények kiválasztásában és a jelentkezés menetében.
triangle

Komplex oktatás-támogató program

Történetünk

Az Open Mind Oktatási Központot 2013-ban hoztuk létre, azzal a céllal, hogy célorientált magánoktatással segítse a jobb tanulmányi eredményeket elérni kívánó tanulókat. Munkánkban kiemelt hangsúlyt helyezünk arra, hogy támogassuk a vezető, elit oktatási intézményekbe való bejutást, az eredményes felvételi-, és vizsgaeredmények elérését, valamint egy sikeres és produktív életpályára való felkészülést.

Tanulóink főként a nemzetközi iskolákból – American International School of Budapest (AISB), British International School of Budapest (BISB), SEK, Britannica, Greater Grace International School (GGIS), Thomas Mann Gymnasium, Osztrák Iskola – és a legjobb magyar közép- és általános iskolákból kerülnek ki. Kiemelt területünk a hazai és a nemzetközi IB érettségi vizsgákra való felkészítés.

A sikeres kezdés után már az első évben háromszorosára nőtt a hozzánk beiratkozó tanulók száma, mely azóta is folyatosan bővül.